Menuju Kerjasama antara Aligarh Muslim University dan FAH UIN Jakarta
Menuju Kerjasama antara Aligarh Muslim University dan FAH UIN Jakarta

Pada hari Selasa, 07 Mei 2024, Pusat Layanan Kerjasama Internasional (PLKI) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta telah mengadakan zoom meeting antara lima (5) Lembaga. Yaitu, UIN Syarif Hidayatullah (Fakultas Adab dan Humaniora dan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Keguruan dan Pendidikan), dengan the Department of Arabic di Aligarh Muslim University (AMU), Jamia Millia Islamia dan University of Delhi.

Screenshot (1551)

Kegiatan ini bertujuan untuk benchmarking Prodi Bahasa Arab FAH dan Pendidikan Bahasan Arab FITK dengan jurusan Bahasa Arab di Aligarh Muslim University. Sesuai indikator kinerja umum, PLKI UIN Jakarta menghubungkan tiga Prodi ini untuk melakukan Kerjasama dalam pengembangan kurikulum, bahan ajar, penelitian, publikasi, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta collaborative online classes. Prof. Usep Abdul Matin, Wakil Dekan III FAH UIN Jakarta, menambahkan kerjasama di bidang lomba-lomba internasional untuk mahasiswa di tiga atau lima lembaga tersebut. Prof. Muhammad Sanaullah dari Jurusan Bahasa Arab AMU menyambut ide ini. Prof. Sanaullah juga menyarankan untuk menandatangani dulu Memorandum of Agreement dan Memorandum of Understanding sebagai langkah awal kerjasama. Kerjasama akan segera diadakan di semester depan (summer school) di tahun 2024 ini.

 

Usep Abdul Matin